Pozvánka na valnou hromadu Volejbalového sportovního klubu Baník Sokolov z.s.

Volejbalový sportovní klub Baník Sokolov, z.s., se sídlem: Sokolov, Maxima Gorkého 280, IČO: 40522148

zastoupený: Ing Radovanem Kalivodou – předsedou klubu

Zve všechny své členy starší 14-ti let, respektive jejich delegáty na valnou hromadu Volejbalového klubu Baník Sokolov z.s.

 

Datum konání: 25. 4. 2019

Čas: 17.30 hodin

Místo konání: zasedací místnost Hala Jiskra, Gorkého čp. 280, Sokolov, 1. patro

Právo účasti a hlasování: všichni členové starší 14ti let, respektive jejich delegáti

 

PROGRAM:

 1. Volba předsedajícího, zapisovatele
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Volba a odvolání členů výkonného výboru
 5. Schvalování výše a splatnosti členských příspěvků
 6. Projednání záměru sloučení spolku se spolkem Volejbal Sokolov z.s.
 7. Schválení výroční zprávy o hospodaření
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019
 9. Schválení zprávy o činnosti
 10. Informace o soustředění 2019
 11. Revokace rozhodnutí o převodu nemovitostí klubu
 12. Plán rekonstrukce haly
 13. Projednání a schválení tréninkového plánu na školní rok 2019/2020¨
 14. Různé
 15. Závěr

V Sokolově dne 1. 4. 2019

2019-04-02T17:12:27+00:00 02.Dub, 2019|