Poděkování Městskému úřadu Sokolov

Chtěla bych touto cestou na našich webových stránkách poděkovat Městskému úřadu v Sokolově za celoroční podporu našeho spolku.

Finanční prostředky z uděleného celoročního grantu byly použity zejména na dopravu kadetek, starších a mladších žákyň, na pronájem tělocvičen a hlavně na úhradu energií. Bez této pomoci by náš volejbalový spolek mohl těžko absolvovat všechny soutěže, které hrají, jak na republikové úrovni, tak v krajských a okresních soutěží.

I pro následující rok náš spolek požádal Městský úřad v Sokolově o finanční podporu. Věříme, že i v roce 2017 nám bude nakloněn, abychom mohli absolvovat soutěže v tom rozsahu jako v letošním roce.

D ě k u j e m e.

Marie Správková

Volejbalový zavírák 2016

VÁNOČNÍ TURNAJ DVOJIC PŘÍPRAVKY II

DATUM: 30.12.2016

ČAS: 14.00 – 18.00 ?

PREZENCE: 13.30 – 14.00

 

DVOJICE TVOŘÍ: HRÁČKA (členka přípravky ) + RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK

 

SYSTÉM: Bude stanoven podle počtu přihlášených dvojic

 

CENY: Získají všechny dvojice

PS: Zbylé cukroví z vánoc vítáno!!!

Občerstvení bude zajištěno!!!

Poděkování Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

SK Baník Sokolov děkuje Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. za finanční podporu v roce 2016, kterou klub každoročně od společnosti dostává. Finanční prostředky byly využity na nákup sportovních pomůcek a na náklady na dopravu našich hráček na jejich mistrovská utkání.

Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v nadcházejících letech.

D ě k u j e m e.

Marie Správková, sekretářka klubu

PODĚKOVÁNÍ KARLOVARSKÉMU KRAJI

Klub v roce 2015 podal žádost o finanční prostředky na Karlovarský kraj pro rok 2016, která se týkala podpory sportovní činnosti dětí a mládeže. Obdrželi jsme finanční prostředky, které byly použity zejména na dopravu, nákup míčů, sportovních pomůcek a pronájem tělocvičny. Touto podporou finanční podporou nám Karlovarský kraj velmi pomohl, neboť velkou část klub z rozpočtu zaplatí za energie.

I v letošním roce klub podal žádost na Karlovarský kraj o finanční prostředky na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2017.

Proto bychom rádi touto cestou poděkovali Karlovarskému kraji za finanční podporu našeho klubu, která nám velmi pomohla.

 

 

 

Napsala: Marie Správková